Ceník výkonů platný od 1. 1. 2022

Dle vyhlášky MZ ČR č. 467/1992 zdravotní péče, která nesleduje léčebný cíl, není hrazena zdravotní pojišťovnou.

PoložkaCena (Kč)
Vyšetření na zbrojní průkaz1500
Vyšetření na ŘP800
Vstupní a výstupní prohlídka do zaměstnání, periodická prohlídka pracovníka kategorie č. 1 bez jiných rizik ohrožení zdraví + vypracování posudku800
Vyšetření na vlastní žádost pacienta nebo organizace / vypracování posudku800
Základní prohlídka pracovně-lékařské péče pracovníka v riziku + vypracování posudku1000
Objednání domácí návštěvy nestandardním způsobem mimo provozní dobu ordinace500
Vyšetření a vystavení zdravotního průkazu400
Výpis ze zdravotní dokumentace300
Vypracování posudku o bolestném / ztížení společenského uplatnění u pracovních úrazů dle NV č. 276/2015 Sb.800
Vypracování zprávy pro pojišťovnu o úrazu, nemoci, atp… za každých započatých 20 min.300
Komplikovaný administrativní výkon za každých započatých 20 min.300
Odběr krve ze žíly na vlastní žádost (bez ceny za vyšetření)200
Aplikace injekce do svalu na vlastní žádost (očkování bez vakcíny)200
Jednoduchý administrativní úkon100
Kopie zdravotní dokumentace – 1 strana5